Skip to content Skip to footer

אתר סטטי

מהו אתר סטטי? מה ההבדל בין אתר סטטי לאתר דינמי?

אתר סטטי, הוא אתר אשר אינו ניתן לשינוי ועריכה דרך מערכת ניהול תוכן. המשמעות בכך היא מחד- חופש גדול יותר

בעיצוב אתר, ומנגד- לבעל האתר לא תהיה שליטה על התכנים המופיעים באתר וכן לא תהיה לו יכולת לעדכן אותם כיון של

אתר זה אין מערכת ניהול תוכן.

תהליך בניית האתר מתחיל בהעברת אלמנטים עיצוביים וטקסטים אלינו, ואנו משלבים את חומרי הגלם- טקסט, תמונות ואלמנטים עיצוביים באתר. מאותו רגע, יוכל בעל האתר לשנות את התכנים באתר , אך לא יוכל לשנות את הפרטים באתר בעצמו

אתרים סטטיים לרוב משומשים בידי חברות / עסקים אשר מעוניינים בשימוש באלמנטים עיצוביים יחודיים ולא שגרתיים באתר שלהם, וצריכים אתר אשר ייצג את העסק/ חברה- ללא צורך בעדכון תכנים דרך מערכות ניהול תוכן.אתרים אלה יכולים להיות הן בעלי תמונה סטטית והן בעלי אנימציית פלאש.

לקבלת הצעת מחיר לבניית אתר סטטי