Skip to content Skip to footer

לוגו – מה הכי חשוב?

מהם 4 הדברים שהכי חשובים שהתקיימו בלוגו?

1. KEEP IT SIMPLE

תמציתיות היא שם המשחק – ככל שהלוגו של יהיה בעל קווים פשוטים ומדויקים כן יקל על העין לקלוט להבין ולהטמיע אותו בים האינפורציה שמסביב. לכן חשוב שיהיה בעל מראה ברור, מדויק ונקי –שיהיה קל לזכור אותו ולעבד אותו לכל חומר שיווקי שיוצא מהעסק שלך.

2. צבעוניות מנימליסטית

חסוך בצבע-  חשוב שהלוגו יכיל צבעוניות ופונטים (צורת האותיות), התואמים את ערכי החברה – צבעים מכילים רגשות והלוגו חייב להתאים בצבעים לרגשות שהעסק שלך מבקש ליצר.


3. הקשר לוגי חזותי לתחום העסק

הצורה משדרת את התחום של העסק – חשוב שיהיה לצורות שבו קשר ישיר עם התחום שבו מתעסקת החברה שלך – וההקשר בינן לבין עיסוק החברה יהיה ברור בהרף עין.


4. ניצחיות

מעבר לטרנדים – הלוגו של העסק שלך חייב להיות נקי מכל השפעה של טרנדים עכשויים, טרנדים באים והולכים, לכן הלוגו  חייב להיות נצחי ונכון תמיד ולכל תקופה וזמן.