Skip to content Skip to footer

שיווק רגשי

אנחנו זוכרים טוב יותר דברים שגרמו לנו להרגיש משהו מדברים שגרמו לנו לחשוב…

אנחנו נמשך יותר לתמונות פרובוקטיביות כמו סקס, אוכל וסכנה כמו-גם יותר לצבע הצהוב שיגרום לנו לחוש יותר בסכנה.

חברות פרסום עושות שימוש נרחב בלא מודע הזה שלנו כדי לגרום לנו לקנות יותר ממשהו מסוים. התגובה הלא מודעת שלנו היא החלק של המוח המאפשר לנו להתחבר במהירות לרגשות שלנו לפני שזה מעובד חשיבתית במוח. בעולם שהמלחמה על תשומת הלב של הלקוח היא שם המשחק אין ממש חוקים, ההבדל הוא ביישום של הידע הזה במערך השיווקי של העסק.

שיווק דרך רגשות –שיווק ממוקד משתמש בחלק הזה של המוח שאחראי הרגשות והתגובות שלנו, ופועל מהר יותר מאשר החשיבה הלוגית שלנו. "תחושות בטן" נוצרת תוך 3 שניות ואפילו פחות, הרגשות שלנו מהירות ב5 שניות יותר מהחשיבה שלנו ולרגשות הללו יש יותר השפעה עלינו מכל מחשבה שכלתנית. מסקנה: כדי להשיג שיווק טוב יותר יש לכוון אותו יותר ל"בטן הרכה" מאשר לשכל.

המוח שלנו אוהב תמונות הוא יכול ל"קרוא" תמונות פי 60,000 מהר יותר מטקסט. יתרה מזאת,90% מהתוכן שהוא מעבד זה תמונות. אנחנו מבינים טוב יותר טקסט המלווה בתמונה מאשר טקסט בפני עצמו. אנחנו כמעט לא קוראים אלא יותר סורקים, ותמיד נעדיף את התמונה שתספר את הסיפור מאשר תוכן טקסטואלי שיחייב אותנו לקרא.

מלידה אנחנו מתוכנתים לחפש פנים אנושיות כדי לעשות שני דברים בסיסיים להישרדות, ליצור חברים ולזהות סכנה. לכן המוח שלנו יותר ימשך לתמונות של אנשים. יש לזה גם הסבר הגיוני, החלק במוח שמפרש תמונה נמצא פיזית ליד החלק שאחראי על הרגשות שלנו. כך שאנחנו תמיד נמשך לתמונות של אנשים ותינוקות אפילו עוד יותר. אם רוצים לתפוס את התשומת לב של הלקוח למשו רצוי לפיכך לשקול לשים תמונה של משהו שמסתכל בדיוק לנקודה שבה אנחנו רוצים שהוא יעשה את הפעולה (THE CALL TO ACTION) אנחנו עוקבים אוטומטית אחר המבט של המתבונן מבלי שאפילו נהיה מודעים לכך….

צבעים משחקים תפקיד חשוב ולעיתים קרובות אף מכריע בבחירות והעדפות שלנו עד למה שהצבע יותר קובע מאשר אם זה נראה טוב או לא – צבעים שונים גורמים לנו להגיב אחרת, על ידי כך שהם שולחים אותות שונים למוח שלנו. נתון מדהים הוא ש62% עד 90%! מהרגשות שלנו כלפי מוצר זה או אחר נקבעות ע"י הצבע שלו בלבד! כך צהוב למשל גורם לנו לחרדה בעוד שכחול דווקא בונה אמון. שימו לב שבכל הלוגויים של חברות הביטוח הכחול הוא צבע דומיננטי ולא ממש במקרה.